Start > Mannschaften > VfL Stade Judo - Damen 2. Bundesliga

Bundesliga Damen 2023

Bundesliga Damen 2023
Bundesliga Damen 2023

 

Berichte

Bericht zur Endrunde in Berlin siehe hier

 

2. Bundesliga Damen 2021

Bundesliga Damen 2021
Bundesliga Damen 2021

 

Berichte

Bericht zur Endrunde in Leipzig siehe hier

 

2. Bundesliga Damen 2019

Bundesliga Damen 2019
Bundesliga Damen 2019

 

Berichte

Bericht zum 1. Kampftag siehe hier

Bericht zum 3. Kampftag siehe hier

Bericht zum 4. Kampftag siehe hier

 

2. Bundesliga Damen 2018

Bundesliga Damen 2018
Bundesliga Damen 2018

 

Berichte

Bericht zum 1. Kampftag am 12.05.2018 in Stade siehe hier

 

2. Bundesliga Damen 2018

Bundesliga Damen 2017
Bundesliga Damen 2017

 

Berichte

Bericht zum 1. Kampftag am 29.04.2017 in Stade siehe hier

 

2. Bundesliga Damen 2016

Bundesliga Damen 2016
Bundesliga Damen 2016

 

Berichte

Bericht zum 1. Kampftag am 23.04.2016 in Stade siehe hier

Bericht zum 2. Kampftag am 04.06.2016 in Aachen siehe hier

Bericht zum Saisonabschluss am 29.06.2016 siehe hier

Ausschreibung / Plakat

Plakat zum Heimkampftag

 

2. Bundesliga Damen 2015

Bundesliga Damen 2015 am 1. Kampftag
Bundesliga Damen 2015 am 1. Kampftag

 

Berichte

Bericht zum Trainingslager siehe hier

Bericht zum 1. Kampftag siehe hier

Ausschreibung / Plakat

Plakat zum Heimkampftag

 

2. Bundesliga Damen 2014

Bundesliga Damen 2014
Bundesliga Damen 2014

 

Berichte

Bericht zum 1. Kampftag siehe hier

Bericht zum 2. Kampftag siehe hier

Bericht zum Saisonabschluss siehe hier

 

Ausschreibung / Plakat

Plakat zum Heimkampftag

 

2. Bundesliga Damen 2013

Bundesliga Damen 2013
2. Bundesliga Damen des VfL Stade (2013 - Kampftag in Stade)

 

2. Bundesliga Damen 2012

Bundesliga Damen 2012

 

2. Bundesliga Damen 2010

Bundesliga Damen 2010